MINDENKI SZÁMÁRA ÉRVÉNYES, AKIK EZT A WEBOLDALT LÁTOGATJÁK, ILLETVE IGÉNYLIK A SZOLGÁLTATÁSOKAT

Általános szerződési feltételek és Adatkezelési tájékoztató

* * *

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A vállalkozás működésével, megrendelési folyamataival kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségen (lásd kapcsolat menüpont) rendelkezésére állok.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató, Clark Szilvia (CSZ) weblapjain (https://silvianclark.com/) és valamennyi aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.silvianclark.com/felhasznalasi-feltetelek/ Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató elérhetőségei: kapcsolat és impresszum aloldalon találhatóak meg a konkrét információk

A szolgáltató neve: Clark Szilvia A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Erőmű utca 8.
Hosting szolgáltató: Inter.hu Kft, 2030 Érd, Diósdi út 18.,  http://inter.hu/
Egyéb munkálatok, tanácsadás: Spirit Lab A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések
Jelen ÁSZF nem szabályozott kérdéseire, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF 2013. március 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad (frissítés dátuma a lap alján található meg).

További információk és feltételek
Ennek a vállalkozásnak a székhelye Magyarországon van, így az itteni (lásd Európai Unió) jogszabályok a mérvadóak a világ bármely pontjáról is használja az ügyfél valamennyi szolgáltatást. Szolgáltató bármilyen felmerülő probléma esetén csakis a Budakalászi Városi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét fogadja el függetlenül az ügy nagyságától. A weboldalon található valamennyi leírt, kimondott stb. információra érvényesek az itt leírt feltételek. A honlapot látogatókra érvényes valamennyi feltétel, melyek módosulhatnak és minden aloldal aljáról elérhetőek.

A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő népszerűen használt fogalmak (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem kerülnek megmagyarázásra, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekinthetjük, és természetesnek vesszük, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Az oldalakon található valamennyi információ, módszerek, szolgáltatások, nem helyettesíthetik szakember véleményét, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz! Az oldalon található valamennyi hirdetésért, melyek más személyek szolgáltatását reklámozzák, semmilyen felelősséget nem vállalunk. Aki elhagyja a honlap oldalait és más internetes honlapra navigál, elképzelhető, hogy ott más feltételek a mérvadóak. Szolgáltató reméli, hogy sok hasznos információt található oldalain, de az olvasónak mindig szem előtt kell tartania, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Így csak saját felelősségére látogathatja az olvasó a weboldalt, illetve gyakorolhatja a különféle módszereket, melyek többnyire a Szolgáltató életszemléletét, véleményét, tapasztalatait tükrözik, elkerülve a szubjektív szektariánus vagy intézményesült megoldásokat. Saját vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindenkinek saját orvosával kell konzultálnia, sürgős esetekben azonnal fel kell venni a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel.

Továbbá információim felnőtteknek szólnak. Az oldalaimon található információért semmiféle garanciát nem vállalunk. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az infókat, vegyen igénybe szakorvosi segítséget. A Honlapon található bármely információ kapcsán a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató. A Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. A Szolgáltató nem pszichológus, sem orvos, nem rendelkezik tudományos fokozatokkal. Ebből következik, hogy nem tart pszichológiai kezelést, és nem gyógyít. Pszichés probléma esetén, illetve gyógyítás kapcsán az érdeklődő keresse fel a szakrendelést.

A Szolgáltató által adott információk nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Szolgáltató elsősorban coaching szolgáltatással foglalkozik (nem egészségügyi szolgáltatás), mely tevékenység nem  jelent egészségügyi problémák (pszichés és vagy fizikai) esetére megoldást; ilyen esetekben nem helyettesítheti orvos szakember tapasztalatait és tudását, ezért feltétlenül ajánljuk, hogy panaszokkal és az egészséget érintő kérdésekkel, diagnosztikus és terápiás problémáikkal forduljon a megfelelően képzett szakemberekhez. Az oldalain található információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet.

Az Ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg. A Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál. Bármilyen döntés meghozatala előtt javasoljuk, hogy az ügyfél forduljon megfelelően képzett szakemberhez. Az általunk közölt valamennyi információ felhasználásukból származó eredményekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, így a a Szolgáltató semmilyen esetben sem vonhatók felelősségre bárki által az ezen a honlapon található információk alapján hozott döntések alapján. Szolgáltató nem tudja garantálni a honlap valamennyi funkciója tekintetében a hibamentes, zavartalan  működést. A Szolgáltató nem felel azokért a veszteségekért, károkért, költségekért, melyek a honlappal bármilyen módon összefüggésbe hozhatóak.

Cikkek elhelyezése és információtartalma
A weboldal linkjeit bárki elhelyezheti weboldalán korlátlanul, továbbküldheti ismerőseinek. Ha felhasználásra kerülnek a különféle gondolatok, akkor kérjük, hogy a forrás megjelölésnél minimálisan ezt tüntesse fel az érdeklődő: „Clark Szilvia, coaching https://silvianclark.com/. Ha Felhasználóként szeretné a cikkeket elhelyezni, előtte kérjen engedélyt, pontosan megjelölve, hogy melyik írást és hol szeretné megjeleníteni és várja meg ehhez az engedélyt írásban. Az engedély később visszavonásra kerülhet. Az esetleges félreértésekért, információ eltérésért felelősséget Szolgáltató nem vállal, hivatkozási alapnak a cikkek nem használhatóak fel! A honlap valamennyi tartalma teljes körű szerzői jogvédelem alatt áll. A szellemi jogok tulajdonosa minden jogot fenntart, kifejezetten a mű integritásához való jogot, amely tiltja a szerzői jogvédelem alatt álló mű megmásítását. Ez a jogkör kiterjed a mű átszerkesztésére, másolására, adaptációjára, fordítására, ill. egyéb jellegű felhasználásra. A honlapon megtalálható közzétett tartalmak részben vagy teljes terjedelmének másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

A weboldalon található információk más országban érvénytelennek minősülhetnek. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Ezekért, illetőleg azokért az esetekért sem vállalunk felelősséget, amikor valaki olyan földrajzi helyről látogatja a honlapot, és úgy használja fel a rajta lévő információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. Bárki látogatja a honlapot, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált felhasználó között. A Szolgáltató fenn tarja magának azt a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassa és nem vállal felelősséget az oldalon megjelent információkért, illetve bármilyen a honlap látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

Feliratkozással, regisztrációval automatikusan a következő feltételek kerülnek jóváhagyásra
A feliratkozó feliratkozásával jóváhagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett regisztrál, vagy nem mással közösen használt e-mail címet, telefonszámot adott meg vagy olyan postacímet, amihez nincs hozzáférése. Így minden esetben megkap minden levelet, egyéb üzenetet, ami neki címezve elküldésre kerül valamennyi általa megadott elérhetőségen. A különféle megállapodások, szerződések online kommunikáció segítségével az ügyfél által megadott e-mail címre érkeznek meg. Ennek befogadása, értelmezése az ügyfél kötelessége, melyek a szolgáltatás igénybevételével automatikusan érvénybe lépnek (Szerződési feltételek) kiegészítve az Általános szerződési feltételekkel és Adatkezelési tájékoztatóval együtt. Ezen kívül egyéb (az ÁSZF-ben nem említett) feltételekkel kiegészíthetik személyre szabottan a megállapodásukat írásban az ügyfél és a Szolgáltató. Az elektronikus számla e-mailen történő befogadásáról az ügyfél gondoskodik.

Szellemi termékek jogtalan használata
Az összes cikk, illetve valamennyi egyéb szellemi termékek sokszorosítása, másolása, közzététele, terjesztése vagy bármilyen jellegű tárolása Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A tilalom alól kivételt képeznek azon pontok, melyek a ÁSZF-ben megemlítésre kerültek. A Szolgáltató szellemi termékeinek részleteit vagy egészét sokszorosítani, lemásolni, illetve nyilvánosan felhasználni és harmadik félnek átadni csak a szerző írásos engedélyével lehetséges! A szellemi jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy bármilyen felhasználáshoz, mely alól kivételt képez a felhasználó magánjellegű módon történő felhasználása. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó aláveti magát a magyar szerzői jog és a könyv szerzőjének székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságnak.

Fizetési módok: az ellentételezés továbbá készpénzfizetéssel, átutalással és a kereskedelmi törvényeknek megfelelő módon azonnali fizetési rendszer segítségével is megvalósítható pl. QR-kód telefonnal történő beolvasása segítségével. Ez átutalásnak minősül, mely azonnal megtörténik a hét bármely napján és az ügyfélnek rendelkeznie kell a mobil telefonján bankjához tartozó applikációval, QR-olvasási funkcióval és internettel.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával, illetve feliratkozással nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét minden esetben (és megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását), ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert pl. Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Felhasználó, ha bármilyen működésbeli hibát tapasztal, legkésőbb 3 napon belül írásban e-mailen jelezze azt Szolgáltatónak. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Elállás joga és garancia
Szolgáltató a konzultáció esetében, a szolgáltatás előtt díjmentes villámkonzultációt biztosíthat leendő ügyfele részére személyesen vagy online, ahol alaposan átbeszélésre kerül, hogy miben és hogyan tud segíteni, megőrizve kompetencia határait. Ezután bármelyik fél elállhat, ill. megbeszélheti az első időpontot. Ügyfél semmilyen pénz visszafizetésre nem formálhat jogot. Ha Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy nem tud segíteni, akkor bármikor megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását és ügyfél is bármikor élhet elállási jogával, minden megtartott és kifizetett konzultációt követően. Ha előre ki lett fizetve az adott szolgáltatás, akkor a Szolgáltató ez esetben az igénybe nem vett szolgáltatás árát köteles az ügyfélnek visszafizetni.

Elállás esetén kérjük a Felhasználót, hogy küldje el e-mailen a számlát, mely kapcsán a visszatérítést igénybe óhajtja venni. Emellett kérjük, hogy pár sorban indokolja meg az elállás okát, hogy fejleszthessük szolgáltatásaink minőségét. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését csak írásban, e-mailen teheti meg a Szolgáltató e-mail címére írva. Elállás esetén a törvényben hatályos 30 napos határidőn belül vissza utalásra kerül a kifizetett vételár. Felhasználó panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található e-mail elérhetőségen, aki 30 napon belül válaszol erre. És ugyanezen a címen Felhasználó jelezheti kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. Ha panasz esetén a válasszal a Felhasználó nem ért egyet akkor a területileg illetékes szakhatóságot érdemes felkeresnie: az ügytől függően pl. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, KormányhivatalKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi HivatalaNemzeti Adó és Vámhivatal és Békéltető Testületek

 

* * *

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

A szolgáltató elérhetőségei: kapcsolat és impresszum aloldalon találhatóak meg a konkrét információk

A szolgáltató neve: Clark Szilvia

A szolgáltató székhelye: 1117 Budapest, Erőmű utca 8.

Hosting szolgáltató: Inter.hu Kft, 2030 Érd, Diósdi út 18.,  http://inter.hu/

Egyéb munkálatok, tanácsadás: Spirit Lab

A szerződés nyelve: magyar (a továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő és adatfeldolgozó) A tevékenységek, csak egészséges emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat (pszichés, fizikai rendellenesség esetén kérjük keresse fel a szakrendelést!)

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A https://www.silvianclark.com/ látogatóinak, felhasználóinak, a Szolgáltatások igénybe vevőinek (továbbá Felhasználó, Ügyfél) kiszolgálása. Cikkek, tájékoztatások küldése hírlevélben a kifejezetten ehhez hozzájárulásukat megadó Felhasználók számára.

A Szolgáltató, mint adatkezelő és adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, melyben cégeknek és magánszemélyeknek nyújt Szolgáltatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen Adatkezelési tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési elveiről. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
 • információszabadságról (Infotv.)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. (Lsd. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett hozzájárulása)

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Szolgáltató https://silvianclark.com/ címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők minden oldal aljáról a https://www.silvianclark.com/felhasznalasi-feltetelek/ címen. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Szolgáltató weboldalain mindenki önszántából tud regisztrálni cégként vagy természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személyként és regisztrációjával elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más nevében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése mellett lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatói, felhasználói, a szolgáltatások igénybe vevői.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS RENDELTETÉSE

A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásuk során az alább felsorolt adatokat adhatják meg.

Kapcsolattartás és üzenetküldés céljából: név, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező), és üzenet, melyeknek célja a hatékonyabb kommunikáció

Hírlevélre feliratkozás céljából (még nem működik a szolgáltatás): regisztráció alkalmával név, e-mail cím megadására vannak kötelezve. Ha a rendszer háromszori próbálkozására sem kapja meg a Felhasználó az e-mailt, akkor automatikusan inaktívvá válik. Egyszer van lehetőség ugyanazzal az e-mail címmel feliratkozni.

Egyéni coaching konzultáció iránt érdeklődők: regisztrációjuk esetén vezeték- és keresztnév, e-mail cím, mobilszám, számlázási címet kérjük be. Ezek az adatok a számlakiállítás, szerződéskötés és az időpont egyeztetése, lemondásának lehetősége céljából kerülnek bekérésre.

Nyilvános ajánlások: az elégedett ügyfelek nyilvános ajánlásai a véleményezésen kívül tartalmazhatják az illető teljes nevét, foglalkozását, fényképét, lakcímét (csak a várost és országot kérjük el). Ezek írásban pl. e-mailen küldhetőek el vagy nyilvánosan publikálhatóak a közösségi média felületein. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a megjelenéseket egy az egyben a Szolgáltató honlapján is leközöljék.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A feliratkozástól a hozzájárulás visszavonásáig, tehát amíg az illető bármely levél alján megtalálható link segítségével vagy postai úton le nem iratkozik a hírlevél sorozatról, illetve amíg a Szolgáltatás érvényben van. A cél megvalósulásáig, illetve garancia lejáratáig maradnak megőrzés alatt a személyes adatok (az adott megállapodás alapján változó lehet ez az időtartam egyedi megállapodás szerint, ha például később is igénybe óhajtja venni a szolgáltatást az ügyfél). Kivételt képeznek a szerződések, számlák melyek szintén tartalmaznak személyes adatokat, ezekről a számviteli törvények rendelkeznek.

A Szolgáltatások igénybevételekor a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szerződések, tárolásra kerülnek (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig kell megőrizni ezeket az adatokat). A nyilvános ajánlások esetén a cél megvalósulása folyamatos, amíg a Szolgáltató kínálja a szolgáltatásait, de visszavonással bármikor kérheti az ügyfél, hogy törlésre kerüljön az általa írt ajánlás valamennyi adatával együtt. Természetesen módosító szándékkal is élhet az ügyfél, melyet, ha Szolgáltató jóvá hagy (negatív, valótlan véleményt nem köteles megjelentetni honlapján Szolgáltató), akkor ez alapján szerepelteti a weblapján a nyilvános véleményt. Ha nem hagyja jóvá a Szolgáltató, akkor törlésre kerülhetnek az adatok ügyfél kérésére.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA Az adatszerzés biztonságos folyamata

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az adatgyűjtés online feliratkozáson keresztül valósul meg. Az adatok tekintetében mindenki csak saját valós adatait adhatja meg (más helyett nem regisztrálhat) valamint a feliratkozás során lehetősége van feliratkozni hír- és reklámlevelekre is, melyeket kifejezetten tevőleges magatartással tehet meg, továbbá bármelyik kiküldött e-mail alján lévő link segítségével vagy postai úton le tud iratkozni a hírlevelekről.
 2. Telefonhíváson, és online is megrendelhetőek szolgáltatások leendő vagy meglévő ügyfél részéről.

Az adatok marketing célú felhasználása

Hírlevelet vagy egyéb, Szolgáltatásokat, ajánlásokat tartalmazó levelet Szolgáltató kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárult a regisztráció során megadott e-mail címével. A levelekről való leiratkozás bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonható, az e-mailekben elhelyezett link segítségével vagy postai úton.

A személyes adatok tárolásának módja, helye

Szolgáltató számítástechnikai programja által gyűjti az adatokat, melyet a hosting cég által biztosított tárhely szerverén kerülnek tárolásra adatmegőrzési helyként. A számlázási adatok pedig a számlázási szoftvert biztosító cég szerverén találhatóak meg.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az alvállalkozók vagy közreműködők kötelesek a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni, a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben, pl. tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, számlázás stb. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Search Console, Google Ads (régi nevén Google Adwords) és Facebook Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics A konverziókövetők segítségével szerzett információk célja, hogy konverziós statisztikákat készítsenek. Ezúton lehetséges tájékozódni a hirdetésekre kattintó, konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Felhasználók számáról, azonban ezek olyan információt nem tartalmaznak, melyekkel bármelyik Felhasználót azonosítani lehetne. Ha a Felhasználó nem kíván részt venni a konverziókövetésben akkor böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítését  és így nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban sem.

A Google Ads (további információ: https://adwords.google.com/home lényege, hogy mások elhelyezhetik a hirdetésüket Szolgáltató honlapján, mely szintén személyre szabottan jelenhet meg az érdeklődő számára. A Facebook (bővebb információ: https://www.facebook.com/about/privacy/update)  segítségével pedig like-olni lehet az egyes cikkeket az oldalon vagy megosztani azt. A hírlevélküldő szoftver segítségével bármely szolgáltatásra feliratkozás után a Szolgáltató az ügyfél által megadott, e-mail címre kiküldött levél felhasználási szokásáról információt kaphat, például megnyitás, kattintás tekintetében.

 Google Ads konverziókövetésről szóló tájékoztatás

A Szolgáltató a Google Ads szolgáltatásait is használja, melynek része a része a  Google konverziókövető szolgáltatás. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó Google-hirdetés segítségével jut el egy weboldalra, akkor egy cookie kerül a számítógépére a konverziókövetésnek megfelelően, mely érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.

Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor ez a cookie nem járt le és a Felhasználó honlapokat böngész éppen, akkor a Szolgáltató és a Google is észleli, ha a hirdetésre kattint a Felhasználó. Mivel minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azok nem nyomon követhetőek.

cookie-k segítségével azonban az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítenek el. Ennek segítségével tudnak az AdWords ügyfelei tájékozódni a hirdetésükre kattintó, valamint konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Ezekkel az adatokkal azonban nem lehet a felhasználókat azonosítani. A konverziókövetési statisztikában nem szerepel a Felhasználó adata, ha a böngészőnkben a cookie-k telepítésének lehetőségét letiltja. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/.

A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram, stb. közösségi oldalakon történő regisztrálással a Felhasználó neve és a Felhasználó nyilvános profilképe segítségével. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése, „lájkolása”.

Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: maga az adatkezelés a közösségi oldalakon történik, így az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása által az adott közösségi oldalon.

Cookie-k (sütik) kezelése

Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk:http://hu.facebook.com/help/cookies/

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek.

A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: (angol nyelven).

A Szolgáltató partnerei

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Tartalom és információ megosztás

A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt elérhetőségeken. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
 • adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik

A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja azt.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. e-mail útján). A Felhasználó személyes adatait az inaktivitás esetén szintén törölheti a Szolgáltató. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését. Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján.

Az ÁSZF-ben és Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti:

 • jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja
 • jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti adattovábbítást hivatott elősegíteni).

Igény bejelentése

Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: e-mail útján. A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét. Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató jogosult az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a módosítás a közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat elolvasását végezzék el.

BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

* * *

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40. Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100 Telefax: 06-1-269-3541 E-mail: adatved@obh.hu Név: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 20 33   Budapest, 2021.04.01.