In Uncategorized

„Egy fiú nem sír, nem panaszkodik… légy férfi!” – mondta ma egy anyuka a kisfiának, aki megütötte magát és pityeregni kezdett.

Ez a mondat több értelemben is káros, hiszen nem csupán azt sugallja, hogy ’szégyelld magad, milyen férfi lesz belőled’, hanem azt is üzeni, hogy ne érezd amit érzel, ne legyél dühös, ne hagyd hogy hasson rád érzelmileg ami történt veled, hanem fojtsd el a valódi érzéseidet, mosolyogj és menj tovább.

Sok fiú gyerekként szembesül a ’légy férfi’ követeléssel

Ez a nyomás már a felnőttkor elérése előtt megkeményíthet egy fiút, még akkor is ha jó szándékból fakad. Érzelmileg összemegy tőle, álcázni kezdi sebezhetőségét, túlértékeli a teljesítményt és azt a látszatot, hogy ’mindent egyben tart’.

Miért is? A sérülékenység kimutatása gúnyolódást vált ki a fiúk körében. Számtalan fiúnak kell kényszerítenie magát arra, hogy megtanuljon nem sírni, nem kimutatni a fájdalmát annak érdekében, hogy a ’fiúkhoz tartozhasson’ és ne utasítsák el társai.

De mit is jelent ez az elvárás, amit annyi kisfiú és férfi hall és aminek próbál mindenáron megfelelni egy életen át?

Mi is a ’férfias’?

A ’férfias’ megközelítés többek között a gyengeségek rejtegetése, érzelmi sztoicizmus, agresszió, az összeszedettség és a hidegvér megőrzése, hogy lelkileg nem esünk szét és megőrizzük hidegvérünket, bármi történjék is.

’Férfiatlan’, ha érzelmileg ’veszítünk’, mert akkor azt érezzük, hogy az erőnk elhagyott minket, megszégyenültünk, töketlenkedünk, látványosan sérülékenyekké válunk, vagy megalázkodunk a domináns másik fél előtt.

Ha egy férfit arra buzdítunk, hogy ’legyen férfi’, gyakran az történik, hogy bekeményít, kíméletlen lesz, harcba száll, mindent megtesz, hogy ne vonódjon be érzelmileg és csak arra törekszik, hogy ’túl legyen rajta’…

… hogy elmúljon a szégyen.

Mert a szégyent ’minden áron el kell kerülni’…

A szégyen valószínűleg a leggyakrabban félreértelmezett érzelmünk. Ez motiválja leginkább a férfiakat pl. a segítségkérés megtagadására. A teljesítménnyel összefüggő feszültség is a szégyenből táplálkozik, ahogy a túlteljesítés kényszere is és a nyomás, hogy felnőjünk. A szégyen gyakrabban munkál a háttérben, mint gondolnánk.

Sok férfi ott rontja el az életvezetést, hogy minimálisra csökkenti a szégyen felbukkanásának lehetőségét. Úgy tesznek, minta semmi mást nem jelezne, csak kudarcot, hogy nem ütik meg a szintet.

De nem csak így reagálhat a ’légy férfi’ buzdításra, hanem fel is lázadhat a klisé ellen, hogy mi is teszi őt férfivá…

félre teheti keménységét, megengedheti magának, hogy érezzen és hogy ezek az érzések hatással legyenek rá és erényt kovácsolhat a ’lágyságából’.

Mert a lágyság nem jelenti a bátorság hiányát!

Azon kívül, hogy segít, hogy elérhetőek maradjanak a kapcsolataikban, segít az érzelmi egyensúly és a belső béke megteremtésében, a mentális egészség megőrzésében. Mert helyet teremt a fájdalomnak, és a nehézségeknek, gazdagítja a férfiak képességét a mély kapcsolatokra. Rugalmasabbá, nagylelkűbbé, megérthetőbbé teszi őket.

A ’Légy férfi, Nőj fel’ ’Man up’ kifejezést eredetileg a fociban és katonai szövegkörnyezetben használták és pusztán azt jelentette, hogy szívd fel magad és menj a csatába.

Azt gondolom, hogy a világ nagy mértékben megváltozott és e kifejezések hangoztatása a régi értelmükben többet árt, mint használ.

A mai világban nem azok a tulajdonságok és képességek jelentenek előnyt és visznek sikerre, mint régen, amikor még a minden áron keménységre, kíméletlen nyersségre szükség volt a túléléshez, a család és a gyermekek megvédéséhez, az életben maradáshoz.

Ma már elsősorban nem a nyers erő, a dominancia, a sebezhetetlenség, a racionalítás mindenek feletti megőrzése vezethet sikerre, segíthet hozzá a javak megszerzéséhez és a hölgyek elbűvöléséhez.

Ma – amikor a nők is sok területen teljesítenek, komoly munkaköröket látnak el és nem csak a család táplálása és az otthon melegének a fenntartása a funkciójuk – a férfiaknak is adaptálódniuk kell az új helyzethez.

A mai nő társat szeretne a mindennapokban.

Férfit, akire felnéz, de aki az ő sikereit is képes ünnepelni. Partnert, aki erős, de gyengédségre is képes; aki biztonságot nyújt, de szárnyakat is ad; aki kiáll magáért, de tud bocsánatot kérni; akiben megvan az érzelmi intelligencia és a bensőséges kapcsolatra való képesség.

A munka világában, üzleti életben sem a keménység, az arrogancia, az érzéketlenség hozza meg a sikert és a tiszteletet, hanem az önazonosság, a hitelesség, a hatékony kommunikáció, az egyéniségünk megmutatása, akár a sérülékenységünk felvállalása, a becsületesség, a kitartás.

A mai bátorság és férfias erő számomra a ’lágy’ és ’kemény’ tulajdonságok dinamikus keverékéből áll össze, ahol a fej, a szív és a zsigerek összhangban és hatékonyan működnek együtt. Amikor a fej (gondolkodás, racionalítás, elemzés), a szív ( gondoskodás, együttérzés, szeretet) és a zsigerek (eltökéltség, rugalmasság, bátorság) kommunikálnak egymással és együttműködnek, ott valóban egységes férfiasság képes kifejlődni.

Erő kell, hogy elveszítsük a hidegvérünket, hogy helyet teremtsünk a gyengeségeinknek és hogy ezt az erőt érdemes fejleszteni, mert jelenléte erőt ad nekünk ahhoz, hogy stabilan álljunk a földön.

Ahhoz, hogy ilyen erő birtokába kerüljünk szembe kell néznünk bizonyos berögződött reakciókkal, viselkedési mintákkal és ki kell nőnünk azokat. Ünnepelni való amikor egy férfi teljesebben áll bele hiteles férfiasságába és csodálatos, hogy egyszerre kemény és gyengéd, gondoskodó és bátor, nyers és finom és szilárdan áll a talpán bármilyen viszontagságok közepette.

Ez a fajta férfierő és tudatosság ellenállhatatlanul férfias számomra és nőtársaim számára és hiszem, hogy a többi férfi tiszteletét is kivívja.

Írta: Silvia N. Clark

Felhasznált irodalom: Férfi erő (Robert Augustus Masters)